Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-138/19

"Przebudowa toalet w budynku D-8 AGH w Krakowie -KC-zp.272-138/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 181,8 2019.03.07 52

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 79,7 2019.03.07 102

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 45,5 2019.03.07 43
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 52,0 2019.03.07 44
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 41,0 2019.03.07 38
Wykaz osób doc 42,5 2019.03.07 44
Wzor_umowy_toalety D-8 docx 75,5 2019.03.07 40
Wzór formularza oferty doc 63,5 2019.03.07 39
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 32,5 2019.03.07 39
wzór wykazu robót budowlanych doc 50,5 2019.03.07 40
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 40,5 2019.03.07 38

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 269,3 2019.03.13 55

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 23,5 2019.03.22 66

Pobierz wszystkie dokumenty