Szczegóły ogłoszenia

KC-zp. 272-94/19

"dostawa 2 szt. laptopów dla WZ- KC-zp. 272-94/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 27,4 2019.03.06 41

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 207,5 2019.03.06 48

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,0 2019.03.06 32
JEDZ docx 62,4 2019.03.06 35
Wzór formularza oferty docx 26,3 2019.03.06 34
Wzór umowy - dostawy docx 29,6 2019.03.06 34

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 289,5 2019.03.19 26

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (12) xml 231,6 2019.03.06 34
Informacja o zmianie ogłoszenia doc 222,5 2019.03.14 32
Informacja z otwarcia ofert doc 23,2 2019.04.08 15
Informacja z otwarcia ofert sprostowanie docx 23,6 2019.04.18 10
sprostowanie 94 docx 14,7 2019.03.19 24

Pobierz wszystkie dokumenty