Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-26/19

"dostawa sprzętu studyjnego na potrzeby Studia Muzycznego Kotłownia AGH- KC-zp.272-26/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 28,0 2019.03.06 26

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ docx 74,0 2019.03.06 23

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 21,2 2019.03.06 17
JEDZ docx 66,4 2019.03.06 18
Szczegolowa specyfikacja techniczno - cenowa 11-09-2018 doc 62,5 2019.03.06 21
Wzór formularza oferty - dostawy docx 28,7 2019.03.06 16
Wzór umowy - 26 docx 31,2 2019.03.06 17
załącznik 1a - opis przedmiotu zamówienia doc 296,0 2019.03.06 28

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 290,0 2019.03.19 5

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (11) xml 231,7 2019.03.06 17
Informacja o zmianie ogłoszenia doc 222,5 2019.03.14 15
sprostowanie 26 docx 14,8 2019.03.19 5

Pobierz wszystkie dokumenty