Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-100/19

"Dostawa mebli dla Ośrodka AGH w Łukęcinie przy ul. Leśnej 3"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 31,9 2019.03.06 43

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 149,7 2019.03.06 64

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,6 2019.03.06 40
Espd- KC-zp.272-100-19 xml 132,2 2019.03.06 40
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 72,9 2019.03.06 37
Wzór formularza oferty doc 28,4 2019.03.06 48
Wzór umowy - dostawy doc 35,6 2019.03.06 41

Pobierz wszystkie dokumenty