Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.1.10.2019

""Wykonanie w systemie "zaprojektuj i wybuduj" sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni "P6" (Zadanie 5) i pompowni "P7" (Zadanie 6) w m. Chotomów i Dąbrowa Chotomowska"."

Wójt Gminy Jabłonna

                     

Brak dokumentów do pobrania