Szczegóły ogłoszenia

I / 2 / 2019

"Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych na terenie powiatu rawickiego masą asfaltową na gorąco oraz emulsją i grysami przy użyciu remontera"

Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP html 198,8 2019.03.05 34

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf pdf 1224,9 2019.03.05 26

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
D-00.00.00 Wymagania ogólne pdf 154,7 2019.03.05 23
D-05.03.17, D-03.02.01a pdf 91,5 2019.03.05 25
przedmiar robót pdf 19,6 2019.03.05 32
zał. nr 1 oferta pdf 280,0 2019.03.05 30
zał. nr 2 Oswiadzcenie o spełnianiu warunków pdf 149,3 2019.03.05 26
zał. nr 3 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków pdf 586,3 2019.03.05 24
zał. nr 4 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej pdf 482,2 2019.03.05 24
zał. nr 5 wykaz robót budowlanych pdf 346,8 2019.03.05 24
zał. nr 6 Zobowiązanie podmiotów trzecich pdf 364,4 2019.03.05 24
zał. nr 7 projekt umowy pdf 731,4 2019.03.05 26
Zał. nr 8 kosztorys ofertowy pdf 21,1 2019.03.05 33

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,2 2019.03.21 30

Pobierz wszystkie dokumenty