Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-82/19

"Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów dla potrzeb AGH"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 33,7 2019.03.05 46

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 81,6 2019.03.05 54

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 270,9 2019.03.18 36

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
II Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ oraz modyfikacja SIWZ doc 271,9 2019.04.02 26
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ oraz Modyfikacja SIWZ doc 272,9 2019.03.25 34

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,0 2019.04.12 14
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 267,0 2019.04.02 22

Pobierz wszystkie dokumenty