Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-82/19

"Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów dla potrzeb AGH"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 33,7 2019.03.05 25

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 81,6 2019.03.05 29

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,6 2019.03.05 18
Espd- KC-zp.272-82-19 xml 140,2 2019.03.05 19
Informacja o zmianie ogłoszenia - KC-zp.272-82-19 doc 221,5 2019.03.14 12
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 73,1 2019.03.05 17
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - KC-zp.272-82-19 pdf 415,3 2019.03.18 5
Wykaz zrealizowanych dostaw doc 22,4 2019.03.05 20
Wzór formularza oferty doc 27,6 2019.03.05 19
Wzór umowy - dostawy doc 36,6 2019.03.05 18
Załaczik nr 4.1 do SIWZ - oryginały - KC-zp.272-82-19 xlsx 155,4 2019.03.05 23
Załacziki nr 4.2 do SIWZ - zamienniki - KC-zp.272-82-19 xlsx 102,9 2019.03.05 23

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 270,9 2019.03.18 7

Pobierz wszystkie dokumenty