Szczegóły ogłoszenia

Kc-zp.272-86/19

"Usługa transportowa - wynajem pojazdu przeznaczonego do transportu osób wraz z kierowcą dla Działu Nauczania AGH - Kc-zp.272-86/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 30,4 2019.03.04 36

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 52,9 2019.03.04 58

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,4 2019.03.13 23
Wzór formularza oferty doc 25,4 2019.03.04 31
Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu doc 26,0 2019.03.04 25
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu doc 23,9 2019.03.04 25
Wzór umowy - usługi doc 31,6 2019.03.04 23

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 273,3 2019.03.08 24

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,2 2019.03.13 27
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 32,5 2019.03.08 25
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 266,9 2019.03.08 28

Pobierz wszystkie dokumenty