Szczegóły ogłoszenia

CSKDZP-2375/18/02/02/2019

"zakup i sukcesywna dostawa produktów leczniczych w postaci środków kontrastowych do TK oraz paramagnetycznych środków kontrastowych do MR"

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie kontrasty pdf 297,3 2019.03.01 45

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 239,0 2019.03.01 57

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 49,0 2019.03.01 34
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 39,5 2019.03.01 34
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 287,0 2019.03.01 37
Oświadczenie dot. produktów leczniczych doc 31,5 2019.03.01 33
wzór umowy do 12 miesięcy doc 133,0 2019.03.01 35
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 223,0 2019.03.01 77
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 36,0 2019.03.01 33

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 33,5 2019.03.27 20

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 91,0 2019.04.05 18
Zmodyfikowany wzór umowy doc 135,0 2019.03.27 15

Pobierz wszystkie dokumenty