Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-119/19

"Dokończenie budowy części WLZ oraz rozdzielni kondygnacyjnych w bud. D-8 AGH w Krakowie - KC-zp.272-119/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 75,2 2019.03.01 64

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 76,4 2019.03.01 95

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 46,0 2019.03.01 42
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 52,0 2019.03.01 45
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 41,0 2019.03.01 45
Wykaz osób doc 42,0 2019.03.01 44
Wzór formularza oferty doc 62,0 2019.03.01 47
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 32,5 2019.03.01 45
Wzór umowy docx 93,6 2019.03.01 48
wzór wykazu robót budowlanych doc 50,0 2019.03.01 47
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 40,5 2019.03.01 46

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 269,4 2019.03.05 56

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania 2 doc 269,3 2019.03.07 84
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 271,7 2019.03.06 66
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 3 doc 270,8 2019.03.14 45
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 4 doc 270,5 2019.03.15 44

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,8 2019.03.20 71
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 270,5 2019.03.05 51
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 doc 150,1 2019.03.14 36
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 269,1 2019.03.14 48

Pobierz wszystkie dokumenty