Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-99/19

"Dostawa krzeseł dla jednostek AGH - KC-p.272-99/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 141,4 2019.03.01 37

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) pdf 68,2 2019.03.20 6

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 970,5 2019.03.01 46

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,4 2019.03.01 22
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 73,0 2019.03.01 22
Wzór formularza oferty doc 28,4 2019.03.01 34
Wzór umowy - dostawy doc 33,1 2019.03.01 24

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 272,3 2019.03.20 8

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 270,6 2019.03.15 15
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ oraz zmiany SIWZ doc 270,2 2019.03.22 1

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request 99 xml 120,9 2019.03.01 21
Informacja o zmianie ogłoszenia doc 223,0 2019.03.15 8

Pobierz wszystkie dokumenty