Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-99/19

"Dostawa krzeseł dla jednostek AGH - KC-p.272-99/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 141,4 2019.03.01 56

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) pdf 68,2 2019.03.20 27

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 970,5 2019.03.01 65

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,4 2019.03.01 36
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 73,0 2019.03.01 37
Wzór formularza oferty doc 28,4 2019.03.01 53
Wzór umowy - dostawy doc 33,1 2019.03.01 37

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 272,3 2019.03.20 27

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 270,6 2019.03.15 40
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ oraz zmiany SIWZ doc 270,2 2019.03.22 24

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request 99 xml 120,9 2019.03.01 40
Informacja o zmianie ogłoszenia doc 223,0 2019.03.15 32

Pobierz wszystkie dokumenty