Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-122/19

"Dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 37,7 2019.03.01 24

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 52,0 2019.03.01 23

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,6 2019.03.01 21
Opis zamówienia KC-zp.272-122-19 - częsci komputerowe doc 147,5 2019.03.01 35
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,0 2019.03.01 21
Szczegółowa specyfikacja techniczno - cenowa doc 21,4 2019.03.01 24
Wzór formularza oferty doc 27,6 2019.03.01 23
Wzór umowy - dostawy doc 30,3 2019.03.01 20

Pobierz wszystkie dokumenty