Szczegóły ogłoszenia

IBR.271.06.2019.KG

"Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z budową lub przebudową dróg na terenie Gminy Baruchowo"

Urząd Gminy Baruchowo

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 296,2 2019.02.28 21

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 56,7 2019.02.28 17

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2019.02.28 19
Formularz oferty na nadzór inwestorski docx 24,9 2019.02.28 20
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,4 2019.02.28 20
Umowa na nadzór inwestorski doc 73,5 2019.02.28 18
Wykaz dostaw lub usług doc 20,6 2019.02.28 17
Wykaz osób doc 19,4 2019.02.28 19
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,9 2019.02.28 17

Pobierz wszystkie dokumenty