Szczegóły ogłoszenia

Kc-zp.272-88/19

"Usługa transportowa - wynajem autokaru na wydarzenia organizowane przez WRSS WGGiOŚ - Kc-zp.272-88/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 30,8 2019.02.27 31

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 54,3 2019.02.27 59

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,4 2019.03.07 20
Wzór formularza oferty doc 28,0 2019.02.27 33
Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu doc 28,3 2019.02.27 25
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu doc 23,9 2019.02.27 26
Wzór umowy - usługi doc 33,3 2019.02.27 29

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 268,8 2019.03.01 25

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,8 2019.03.07 29

Pobierz wszystkie dokumenty