Szczegóły ogłoszenia

WM-zp.1/19

"Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Skarbińskiego 2 w Krakowie w zakresie przebudowy instalacji wewnętrznych: ciepłej wody, centralnego ogrzewania wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi - WM-zp.1/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 70,2 2019.02.27 52

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 646,9 2019.02.27 92

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 46,5 2019.02.27 40
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 54,5 2019.02.27 35
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 42,0 2019.02.27 36
Wykaz osób doc 43,5 2019.02.27 37
Wzór formularza oferty doc 692,5 2019.02.27 32
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 33,0 2019.02.27 36
wzór umowy doc 840,0 2019.02.27 43
wzór wykazu robót budowlanych doc 50,0 2019.02.27 41
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 40,5 2019.02.27 35

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ docx 580,9 2019.03.13 37

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 582,8 2019.03.20 64
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 20,0 2019.03.13 47

Pobierz wszystkie dokumenty