Szczegóły ogłoszenia

NA/P/63/2019

"Wykonanie nowego zasilania energetycznego do budynków K i H wraz z kompensacją mocy biernej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 50,4 2019.02.26 90

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 72,7 2019.02.26 23

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,6 2019.02.26 24
Formularz oferty docx 30,4 2019.02.26 22
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,7 2019.02.26 24
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 22931,1 2019.02.26 28
Wykaz osób doc 19,6 2019.02.26 24
Wzór umowy na usługi rar 76,9 2019.02.26 25
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,3 2019.02.26 22

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2019.03.07 35

Pobierz wszystkie dokumenty