Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-52/19

"dostawa 8 szt. interfejsów audio i 8 par słuchawek oraz zakup 2 szt. mikrofonów dla WIMiR - KC-zp.272-52/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 27,9 2019.02.26 35

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) docx 251,7 2019.02.26 34

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 21,5 2019.02.26 24
JEDZ docx 66,5 2019.02.26 21
Wzór formularza oferty - dostawy docx 29,4 2019.02.26 24
Wzór umowy - dostawy docx 29,5 2019.02.26 23

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 290,0 2019.03.19 4

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (9) xml 231,7 2019.02.26 25
Informacja o zmianie ogłoszenia doc 223,0 2019.03.14 12
sprostowanie 52 docx 14,9 2019.03.19 5
sprostowanie ogłoszenia docx 14,9 2019.03.04 25

Pobierz wszystkie dokumenty