Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-52/19

"dostawa 8 szt. interfejsów audio i 8 par słuchawek oraz zakup 2 szt. mikrofonów dla WIMiR - KC-zp.272-52/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 27,9 2019.02.26 54

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) docx 251,5 2019.02.26 46

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 21,5 2019.02.26 43
JEDZ docx 66,5 2019.02.26 41
Wzór formularza oferty - dostawy docx 29,4 2019.02.26 42
Wzór umowy - dostawy docx 29,5 2019.02.26 40

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 290,0 2019.03.19 25

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 273,1 2019.03.25 21

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (9) xml 231,7 2019.02.26 41
Informacja o zmianie ogłoszenia doc 223,0 2019.03.14 32
Informacja z otwarcia ofert doc 22,5 2019.04.01 21
NOWY wzór umowy zał. 3A docx 29,6 2019.03.25 19
sprostowanie 52 docx 14,9 2019.03.19 26
sprostowanie ogłoszenia docx 14,9 2019.03.04 41

Pobierz wszystkie dokumenty