Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-116/19

"Prowadzenie ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu Komunikacja wizualna i Projektowanie reklamy multimedialnej - KC-zp.272-116/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie_SPOŁECZNE doc 373,0 2019.02.26 22

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oferta cenowa docx 55,9 2019.02.26 12
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 281,0 2019.02.26 8
Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia doc 273,0 2019.02.26 9
Wzór umowy - usługi doc 310,5 2019.02.26 9
Załącznik nr 5b doc 347,0 2019.02.26 11
Załącznik nr 5a docx 281,6 2019.02.26 10
Załącznik_nr_2_do_umowy_-_Umowa_Powierzenia_przetwarzania_danych docx 207,8 2019.02.26 9

Pobierz wszystkie dokumenty