Szczegóły ogłoszenia

CRZP/49/2019/AEZ

"Sukcesywna dostawa mundurów oraz kurtek ocieplanych"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 517853-N-2019 pdf 219,5 2019.02.25 22

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 1009,0 2019.02.25 34

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 308,0 2019.02.25 21
2_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 39,0 2019.02.25 23
3_Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej doc 37,0 2019.02.25 21
4_Wzory umowy docx 31,9 2019.02.25 17

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 674,7 2019.03.07 30

Pobierz wszystkie dokumenty