Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-107/19

"Dostawa 10 szt. chłodziarek dla Ośrodka AGH w Łukęcinie przy ul. Lesnej 3"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 37,7 2019.02.22 34

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 50,8 2019.02.22 42

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,6 2019.02.22 32
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia KC-zp.272-107-19 doc 38,5 2019.02.22 23
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,1 2019.02.22 29
Wzór formularza oferty doc 28,6 2019.02.22 34
Wzór umowy - dostawy doc 30,7 2019.02.22 30

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ oraz Modyfikacja SIWZ doc 270,5 2019.03.01 25

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,6 2019.03.06 23
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 267,0 2019.03.01 25

Pobierz wszystkie dokumenty