Szczegóły ogłoszenia

KA-2/009/2019

"Dostawa materiałów reklamowych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Krakowskiej promujących program ERASMUS+ oraz Politechnikę Krakowską"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu mht 651,7 2019.02.22 51

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 59,6 2019.02.28 31

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 335,1 2019.02.22 40

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 47,0 2019.02.22 26
EU flag-Erasmus+_vect_POS BW jpg 83,1 2019.02.22 32
Formularz ofertowy doc 79,5 2019.02.22 40
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania-załącznik 2 do SIWZ doc 51,0 2019.02.22 33
Projekt umowy-załącznik nr 5 do SIWZ pdf 233,4 2019.02.22 29
Szczególowy opis przedmiotu zamówienia pdf 916,5 2019.02.22 63
Zasady_stosowania_logo_Eplus pdf 2452,0 2019.02.22 27

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ oraz powiadomienie o zmianach SIWZ i o pdf 543,5 2019.02.28 34

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacje z otwarcia ofert pdf 130,4 2019.03.07 28

Pobierz wszystkie dokumenty