Szczegóły ogłoszenia

ZP-271-14/19

"Dostawa medycznych wyrobów jednorazowego użytku"

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu 2019-OJS038-085121 pdf 523,1 2019.02.22 300

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 77,4 2019.03.15 64

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ po zmianie pdf 1143,7 2019.02.22 195

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1 Wzór oferty doc 26,9 2019.02.22 97
1a Oferta część szczegółowa wraz z opisem przedmiotu zamówienia po zmianie xls 726,5 2019.02.22 272
2 Jednolity europejski dokument zamówienia doc 76,1 2019.02.22 49
3 Wzór umowy po zmianie doc 33,5 2019.02.22 54
4 Oświadczenie dla wyrobów medycznych doc 19,8 2019.02.22 47
5 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,5 2019.02.22 41

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania i zmiany w sprawie SIWZ doc 324,0 2019.03.15 92

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie 2019-OJS056-129230-publikacja pdf 74,9 2019.03.20 92
Protokol z otwarcia ofert pdf 293,8 2019.04.01 39

Pobierz wszystkie dokumenty