Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-85/19

"dostawa urządzeń sieciowych dla WIEiT - KC-zp.272-85/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 124,9 2019.02.21 41

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) pdf 68,7 2019.03.15 12

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 81,4 2019.02.21 57

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
JEDZ doc 79,1 2019.02.21 26
Wzór formularza oferty - dostawy doc 31,2 2019.02.21 38
Wzór umowy - dostawy doc 32,3 2019.02.21 30

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 267,7 2019.02.28 29
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 2 doc 318,6 2019.03.13 31
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 3 doc 272,0 2019.03.22 5

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 240,9 2019.02.21 27
Informacja o zmianie ogłoszenia doc 269,4 2019.02.26 34
Informacja o zmianie ogłoszenia 3 doc 266,3 2019.03.18 13
Informacja o zmianie ogłoszenia 4 doc 266,5 2019.03.19 7
Informacja o zmianie ogłoszenia2 docx 268,9 2019.03.13 12
Nowy obowiązujący wzór formularza oferty - załącznik nr 1A docx 25,2 2019.03.22 0
Nowy obowiązujący wzór umowy - załącznik nr 3A docx 24,0 2019.03.22 0
Nowy wzór formularza oferty docx 26,0 2019.03.13 16
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 76,1 2019.02.28 35
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 pdf 90,3 2019.03.22 0
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 268,4 2019.03.15 18
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert - 2 doc 266,9 2019.03.22 3

Pobierz wszystkie dokumenty