Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-85/19

"dostawa urządzeń sieciowych dla WIEiT - KC-zp.272-85/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 124,9 2019.02.21 66

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) pdf 68,7 2019.03.15 41

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 81,4 2019.02.21 92

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,2 2019.04.15 15
JEDZ doc 79,1 2019.02.21 45
Wzór formularza oferty - dostawy doc 31,2 2019.02.21 59
Wzór umowy - dostawy doc 32,3 2019.02.21 50

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 267,7 2019.02.28 59
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 2 doc 318,6 2019.03.13 76
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 3 doc 272,0 2019.03.22 47

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 275,8 2019.03.28 32

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 240,9 2019.02.21 46
Informacja o zmianie ogłoszenia doc 269,4 2019.02.26 54
Informacja o zmianie ogłoszenia 3 doc 266,3 2019.03.18 38
Informacja o zmianie ogłoszenia 4 doc 266,5 2019.03.19 37
Informacja o zmianie ogłoszenia2 docx 268,9 2019.03.13 36
Informacja o zmianie ogoszenia 5 doc 266,2 2019.03.28 31
Informacja z otwarcia ofert doc 24,9 2019.04.15 17
Nowy obowiązujący wzór formularza oferty - załącznik nr 1A docx 25,2 2019.03.22 32
Nowy obowiązujący wzór formularza oferty - Załącznik nr 1B docx 25,3 2019.03.28 25
Nowy obowiązujący wzór umowy - załącznik nr 3A docx 24,0 2019.03.22 24
Nowy wzór formularza oferty docx 26,0 2019.03.13 43
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 76,1 2019.02.28 58
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 pdf 90,3 2019.03.22 28
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 pdf 70,2 2019.04.02 23
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 268,4 2019.03.15 42
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert - 2 doc 266,9 2019.03.22 36
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert - 3 doc 267,0 2019.04.02 38

Pobierz wszystkie dokumenty