Szczegóły ogłoszenia

NA/P/43/2019

"Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dla studentów Politechniki Rzeszowskiej na kierunku automatyka i robotyka "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 94,7 2019.02.21 141

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 13,2 2019.02.26 25
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) nr 2 docx 13,7 2019.02.28 25

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) docx 109,5 2019.02.21 58

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 50,0 2019.02.21 44
Formularz oferty doc 53,6 2019.02.21 48
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 51,5 2019.02.21 31
Wykaz osób doc 46,2 2019.02.21 36
Wzór umowy na dostawy lub usługi rar 99,0 2019.02.21 44
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 49,2 2019.02.21 35

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 44,8 2019.02.25 30
Powiadomienie o zmianach w SIWZ z dn. 26.02.2019r. doc 44,8 2019.02.26 31
Powiadomienie o zmianach w SIWZ z dn. 28.02.2019r. doc 45,1 2019.02.28 26

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 46,1 2019.02.26 29
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ z dn. 28.02.2019r. doc 45,7 2019.02.28 25

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 46,4 2019.03.06 36

Pobierz wszystkie dokumenty