Szczegóły ogłoszenia

CRZP/36/2019/AEZ

"Przebudowa i remont pomieszczeń piwnicznych w budynku C - ETAP II w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87 "

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 512441-N-2019 pdf 225,2 2019.02.21 37

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2. 540045103-N-2019 pdf 102,3 2019.03.08 15
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 540042002-N-2019 pdf 102,4 2019.03.05 18

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 616,5 2019.02.21 75

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 303,0 2019.02.21 37
2_Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 35,5 2019.02.21 24
3_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 39,5 2019.02.21 24
4_Wykaz robót budowlanych doc 39,0 2019.02.21 37
5_Wykaz osób doc 38,0 2019.02.21 21
6_Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień doc 274,0 2019.02.21 23
7_Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej doc 37,5 2019.02.21 27
8_Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 31,0 2019.02.21 24
9_Wzór umowy doc 144,0 2019.02.21 36
_10_Dokumentacja przetargowa ZMIANA SIWZ 2 rar 31096,9 2019.02.21 92

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 1 pdf 314,1 2019.03.05 28
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 2 pdf 300,7 2019.03.08 27

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 1 pdf 713,0 2019.03.05 36
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 2 doc 386,5 2019.03.08 30

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 607,5 2019.03.12 24
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert pdf 287,7 2019.03.05 39

Pobierz wszystkie dokumenty