Szczegóły ogłoszenia

SA.270.2.5.2019

"Wykonywanie usług z zakresu gospodarki łowieckiej i łąkowo-rolnej na terenie Nadleśnictwa Rzepin w 2019 roku"

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie. pdf 7727,7 2019.02.20 45

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ. pdf 11312,0 2019.02.20 28
Załącznik nr 1 - Oferta doc 165,0 2019.02.20 35
Załącznik nr 10 - Specyfikacja techniczna wybranych prac. pdf 2452,1 2019.02.20 30
Załącznik nr 11 - Wzór umowy dzierżawy pdf 1088,0 2019.02.20 28
Załącznik nr 2 - Kosztorys ofertowy. pdf 272,8 2019.02.20 31
Załącznik nr 3 - OPZ - zestawienie wg rodzaju prac. pdf 102,2 2019.02.20 28
Załącznik nr 3.1 - OPZ - zestawienie prac wg czynności. pdf 1499,1 2019.02.20 30
Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu docx 16,1 2019.02.20 30
Załącznik nr 4.1 - oswiadczenie o braku podstaw wykluczenia docx 16,0 2019.02.20 31
Załącznik nr 4.2 - Wykaz osób docx 16,5 2019.02.20 29
Załącznik nr 4.3 - Wykaz sprzętu docx 14,0 2019.02.20 29
Załącznik nr 4.4 - Wykaz usług docx 14,2 2019.02.20 30
Załącznik nr 5 - Zobowiazanie podmiotu trzeciego doc 152,0 2019.02.20 29
Załącznik nr 6 - Grupa kapitałowa doc 152,5 2019.02.20 28
Załącznik nr 7 - Oświadczenie doc 149,0 2019.02.20 29
Załącznik nr 8 - wzór umowy pdf 7180,1 2019.02.20 26
Załącznik nr 9 - Katalog norm czasu pracy pdf 199,3 2019.02.20 30

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
informacja z otwarcia ofert pdf 370,6 2019.03.04 29

Pobierz wszystkie dokumenty