Szczegóły ogłoszenia

CRZP/44/2019/AEZ

"Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia budynków przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni- ETAP II oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych - powtórne "

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 515524-N-2019 pdf 221,8 2019.02.19 19

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 534,0 2019.02.19 17

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 308,5 2019.02.19 17
2_Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 36,0 2019.02.19 17
3_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 39,5 2019.02.19 17
4_Wykaz osób doc 39,5 2019.02.19 20
5_Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej doc 37,5 2019.02.19 19
6_Dokumetacja przetargowa pdf 95,9 2019.02.19 19
7_Wzór_umowy DOC 96,0 2019.02.19 18

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 570,4 2019.03.01 23

Pobierz wszystkie dokumenty