Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-2/19

"Usługa szkolenia pracowników AGH z autoprezentacji w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z307/17, KC-zp.272-2/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 119,3 2019.02.19 45

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna docx 296,6 2019.02.19 50

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu doc 278,5 2019.02.19 30
wykaz osób doc 272,0 2019.02.19 29
Wzór formularza oferty - usługi docx 260,4 2019.02.19 30
Wzór wykazu usług doc 269,0 2019.02.19 26
Wzór_oświadczenia_o_spełnianiu_warunków_udziału_w_postepowaniu docx 53,4 2019.02.19 29
Wzór_umowy_-_usługi doc 324,0 2019.02.19 26

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 34,5 2019.03.04 16
Załącznik nr 2 do umowy (dot. powierzenia przetwarzania danych osobowych) doc 211,5 2019.02.19 33

Pobierz wszystkie dokumenty