Szczegóły ogłoszenia

ZP/DK-08/19

"Sukcesywna dostawa sprzętu i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 116,9 2019.02.14 229

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) (1) pdf 67,9 2019.03.07 11
Informacja o zmianach (procedura pełna) (2) pdf 70,7 2019.03.12 8

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 69,3 2019.02.14 89

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 43,6 2019.02.14 35
Formularz oferty i formularz cenowy docx 58,6 2019.02.14 64
Jednolity europejski dokument zamówienia xml 95,6 2019.02.14 33
protokół odbioru docx 18,0 2019.02.14 31
Wzór umowy na dostawy docx 74,7 2019.02.14 35
Załącznik - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pdf 1376,4 2019.02.14 121
Załącznik - Tabela Parametrów Technicznych docx 160,9 2019.02.14 63

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (1) docx 55,0 2019.03.07 14
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (2) doc 48,1 2019.03.12 11

Pobierz wszystkie dokumenty