Szczegóły ogłoszenia

CRZP/13/2019/AEZ

"Kompleksowa organizacja festiwalu dla studentów - Delfinalia 2019"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 678,0 2019.02.11 63

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 331,0 2019.02.11 42
2_Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 44,5 2019.02.11 40
3_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 50,5 2019.02.11 42
4_Oświadczenie o przyneleżności do grupy kapitałowej doc 52,5 2019.02.11 40
5_Wykaz usług doc 62,5 2019.02.11 52
6_Istotne postanowienia umowne wersja ostateczna docx 49,2 2019.02.11 44

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia pdf 592,2 2019.02.19 43

Pobierz wszystkie dokumenty