Szczegóły ogłoszenia

CRZP/13/2019/AEZ

"Kompleksowa organizacja festiwalu dla studentów - Delfinalia 2019"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 678,0 2019.02.11 49

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 331,0 2019.02.11 26
2_Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 44,5 2019.02.11 24
3_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 50,5 2019.02.11 24
4_Oświadczenie o przyneleżności do grupy kapitałowej doc 52,5 2019.02.11 23
5_Wykaz usług doc 62,5 2019.02.11 30
6_Istotne postanowienia umowne wersja ostateczna docx 49,2 2019.02.11 25

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia pdf 592,2 2019.02.19 24

Pobierz wszystkie dokumenty