Szczegóły ogłoszenia

Kc-zp.272-36/19

"OGŁOSZENIE SPOŁECZNE - Usługa prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz udział w sesji egzaminacyjnej dla studentów kierunków technicznych na Wydziałach Akademii Górniczo- Hutniczej im. Stanisława Staszica w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 - Kc-zp.272-36/19."

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie społeczne docx 174,3 2019.02.11 35

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oferta cenowa doc 29,2 2019.02.11 14
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia doc 27,8 2019.02.11 13
Wykaz osób i podmiotów odpowiedzialnych za realizację zamówienia doc 22,3 2019.02.11 12
Wzór umowy - usługi doc 38,3 2019.02.11 10

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 23,3 2019.02.19 2

Pobierz wszystkie dokumenty