Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.8.2019

"Modernizacja i rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej przy Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły w Niepołomicach"

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 97,2 2019.02.07 132

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz oferty doc 94,0 2019.02.07 81
Oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych doc 76,0 2019.02.07 79
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 122,0 2019.02.07 80
Projekt umowy doc 234,5 2019.02.07 89
Projekt wykonawczy zip 46933,6 2019.02.07 140
Projekt_GIMNAZJUM_boiska zip 68809,2 2019.02.07 114
przedmiar pdf 594,2 2019.02.07 113
STWIOR pdf 11632,1 2019.02.07 86
Wykaz robót budowlanych doc 75,5 2019.02.07 77
Wykaz osób doc 78,0 2019.02.07 72
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 60,3 2019.02.07 69

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 60,5 2019.02.15 116

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 60,3 2019.02.25 230
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń doc 135,0 2019.02.07 104

Pobierz wszystkie dokumenty