Szczegóły ogłoszenia

S.270.1.2.2019

"Termomodernizacja obiektu siedziby Nadleśnictwa Chojna - część 2"

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chojna

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 13826,6 2019.02.06 59

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 20093,9 2019.02.06 52

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 Formularz oferty doc 50,5 2019.02.06 49
Załącznik nr 10 - projekt budowlany - instal.sanitarne pdf 4513,4 2019.02.06 48
Załącznik nr 11 - projekt budowlany - konstrukcja pdf 113,3 2019.02.06 47
Załącznik nr 11 - rys. 1 pdf 96,4 2019.02.06 49
Załącznik nr 11 - rys. 10 pdf 96,2 2019.02.06 53
Załącznik nr 11 - rys. 11 pdf 133,3 2019.02.06 42
Załącznik nr 11 - rys. 12 pdf 75,4 2019.02.06 48
Załącznik nr 11 - rys. 13 pdf 80,0 2019.02.06 43
Załącznik nr 11 - rys. 14 pdf 113,6 2019.02.06 49
Załącznik nr 11 - rys. 15 pdf 99,3 2019.02.06 41
Załącznik nr 11 - rys. 16 pdf 98,4 2019.02.06 42
Załącznik nr 11 - rys. 17 pdf 169,5 2019.02.06 41
Załącznik nr 11 - rys. 18 pdf 100,1 2019.02.06 40
Załącznik nr 11 - rys. 19 pdf 131,7 2019.02.06 40
Załącznik nr 11 - rys. 2 pdf 123,4 2019.02.06 40
Załącznik nr 11 - rys. 3 pdf 146,7 2019.02.06 41
Załącznik nr 11 - rys. 4 pdf 232,0 2019.02.06 37
Załącznik nr 11 - rys. 5 pdf 142,2 2019.02.06 40
Załącznik nr 11 - rys. 6 pdf 129,1 2019.02.06 40
Załącznik nr 11 - rys. 7 pdf 131,1 2019.02.06 42
Załącznik nr 11 - rys. 8 pdf 131,2 2019.02.06 42
Załącznik nr 11 - rys. 9 pdf 153,6 2019.02.06 41
Załącznik nr 11 -ekspertyza stanu technicznego pdf 10157,0 2019.02.06 43
Załącznik nr 12 - projekt wykonawczy - architektura pdf 225,8 2019.02.06 40
Załącznik nr 12 - rys. 1 pdf 199,4 2019.02.06 44
Załącznik nr 12 - rys. 10 pdf 131,5 2019.02.06 36
Załącznik nr 12 - rys. 11 pdf 212,4 2019.02.06 37
Załącznik nr 12 - rys. 12 pdf 127,3 2019.02.06 42
Załącznik nr 12 - rys. 13 pdf 104,9 2019.02.06 38
Załącznik nr 12 - rys. 14 pdf 130,2 2019.02.06 39
Załącznik nr 12 - rys. 15 pdf 1167,6 2019.02.06 45
Załącznik nr 12 - rys. 16 pdf 120,4 2019.02.06 43
Załącznik nr 12 - rys. 17 pdf 125,3 2019.02.06 43
Załącznik nr 12 - rys. 18 pdf 114,7 2019.02.06 36
Załącznik nr 12 - rys. 19 pdf 82,1 2019.02.06 35
Załącznik nr 12 - rys. 2 pdf 155,2 2019.02.06 35
Załącznik nr 12 - rys. 20 pdf 59,6 2019.02.06 37
Załącznik nr 12 - rys. 21 pdf 87,0 2019.02.06 38
Załącznik nr 12 - rys. 22 pdf 193,3 2019.02.06 36
Załącznik nr 12 - rys. 23 pdf 59,9 2019.02.06 40
Załącznik nr 12 - rys. 24 pdf 93,1 2019.02.06 36
Załącznik nr 12 - rys. 25 pdf 57,3 2019.02.06 36
Załącznik nr 12 - rys. 26 pdf 123,6 2019.02.06 39
Załącznik nr 12 - rys. 3 pdf 165,3 2019.02.06 39
Załącznik nr 12 - rys. 4 pdf 172,0 2019.02.06 35
Załącznik nr 12 - rys. 5 pdf 256,2 2019.02.06 34
Załącznik nr 12 - rys. 6 pdf 69,3 2019.02.06 33
Załącznik nr 12 - rys. 7 pdf 99,4 2019.02.06 37
Załącznik nr 12 - rys. 8 pdf 112,7 2019.02.06 22
Załącznik nr 12 - rys. 9 pdf 115,4 2019.02.06 22
Załącznik nr 12 - zestawienie robót pdf 86,1 2019.02.06 25
Załącznik nr 13 - projekt wykonawczy - instal.elektryczne pdf 94,7 2019.02.06 23
Załącznik nr 13 - rys. 1 pdf 64,9 2019.02.06 22
Załącznik nr 13 - rys. 10 pdf 90,7 2019.02.06 22
Załącznik nr 13 - rys. 11 pdf 60,5 2019.02.06 23
Załącznik nr 13 - rys. 12 pdf 65,8 2019.02.06 23
Załącznik nr 13 - rys. 13 pdf 618,0 2019.02.06 22
Załącznik nr 13 - rys. 14 pdf 535,8 2019.02.06 23
Załącznik nr 13 - rys. 15 pdf 930,7 2019.02.06 22
Załącznik nr 13 - rys. 16 pdf 181,3 2019.02.06 22
Załącznik nr 13 - rys. 17 pdf 92,2 2019.02.06 23
Załącznik nr 13 - rys. 2 pdf 116,2 2019.02.06 22
Załącznik nr 13 - rys. 3 pdf 316,8 2019.02.06 23
Załącznik nr 13 - rys. 4 pdf 94,0 2019.02.06 24
Załącznik nr 13 - rys. 5 pdf 108,4 2019.02.06 23
Załącznik nr 13 - rys. 6 pdf 103,0 2019.02.06 23
Załącznik nr 13 - rys. 7 pdf 88,3 2019.02.06 22
Załącznik nr 13 - rys. 8 pdf 122,2 2019.02.06 22
Załącznik nr 13 - rys. 9 pdf 92,1 2019.02.06 22
Załącznik nr 14 - projekt wykonawczy - instal.sanitarne pdf 4754,4 2019.02.06 26
Załącznik nr 14 - projekt wykonawczy - opis techniczny pdf 135,1 2019.02.06 25
Załącznik nr 14 - rys. 1 pdf 135,6 2019.02.06 23
Załącznik nr 15 - projekt wykonawczy - instal.teletechniczne pdf 2116,9 2019.02.06 22
Załącznik nr 16 - projekt wykonawczy - konstrukcja pdf 105,7 2019.02.06 23
Załącznik nr 16 - rys. 1 pdf 96,4 2019.02.06 23
Załącznik nr 16 - rys. 10 pdf 96,2 2019.02.06 23
Załącznik nr 16 - rys. 11 pdf 133,3 2019.02.06 22
Załącznik nr 16 - rys. 12 pdf 75,4 2019.02.06 22
Załącznik nr 16 - rys. 13 pdf 80,0 2019.02.06 22
Załącznik nr 16 - rys. 14 pdf 113,7 2019.02.06 23
Załącznik nr 16 - rys. 15 pdf 107,9 2019.02.06 23
Załącznik nr 16 - rys. 16 pdf 98,4 2019.02.06 21
Załącznik nr 16 - rys. 17 pdf 169,5 2019.02.06 23
Załącznik nr 16 - rys. 18 pdf 100,1 2019.02.06 22
Załącznik nr 16 - rys. 19 pdf 131,8 2019.02.06 22
Załącznik nr 16 - rys. 2 pdf 123,4 2019.02.06 22
Załącznik nr 16 - rys. 3 pdf 146,7 2019.02.06 22
Załącznik nr 16 - rys. 4 pdf 232,0 2019.02.06 22
Załącznik nr 16 - rys. 5 pdf 142,2 2019.02.06 24
Załącznik nr 16 - rys. 6 pdf 129,1 2019.02.06 22
Załącznik nr 16 - rys. 7 pdf 131,1 2019.02.06 22
Załącznik nr 16 - rys. 8 pdf 131,3 2019.02.06 23
Załącznik nr 16 - rys. 9 pdf 153,6 2019.02.06 22
Załącznik nr 17 - projekt wykonawczy - monitoring wizyjny zewnętrzny pdf 262,6 2019.02.06 23
Załącznik nr 17 - rys. 1 Rozmieszczenie kamer pdf 223,2 2019.02.06 22
Załącznik nr 17 - rys. 2. Plan Instalacji pdf 481,3 2019.02.06 22
Załącznik nr 17 - rys. 3 SCHEMAT CCTV pdf 246,8 2019.02.06 22
Załącznik nr 18 - ogólna specyfikacja techniczna pdf 231,6 2019.02.06 24
Załącznik nr 19.1. - specyfikacja techniczna - instal.elektryczne pdf 157,2 2019.02.06 22
Załącznik nr 19.2. - specyfikacja techniczna opraw oświetleniowych pdf 46,4 2019.02.06 25
Załącznik nr 2 - oświaczenie o spełnianiu warunków docx 21,6 2019.02.06 26
Załącznik nr 20 - specyfikacja techniczna - instal.sanitarne pdf 191,9 2019.02.06 23
Załącznik nr 21 - specyfikacja techniczna - inst.teletech. pdf 254,9 2019.02.06 24
Załącznik nr 22 - szczegółowa spec.techn. - roboty rozbiórkowe pdf 81,0 2019.02.06 22
Załącznik nr 23 - szczeg.spec.techn.-rob.mur,okł.ścian,tynki,konstr.stal. pdf 1138,7 2019.02.06 23
Załącznik nr 24 - szczegółowa spec.techn. - konstrukcje betonowe,żelbetowe pdf 192,8 2019.02.06 24
Załącznik nr 25 - szczegółowa spec.techn. - podłoża i posadzki pdf 628,2 2019.02.06 22
Załącznik nr 26 - szczegółowa spec.techn. - izolacje pdf 168,6 2019.02.06 22
Załącznik nr 27 - szczegółowa spec.techn. - stolarka okienna i drzwiowa pdf 144,0 2019.02.06 22
Załącznik nr 28 - szczegółowa spec.techn. - elewacja pdf 185,4 2019.02.06 22
Załącznik nr 29 - szczegółowa spec.techn. - powłoki malarskie pdf 111,4 2019.02.06 22
Załącznik nr 3 - oświadczenie dotyczące przesłanek wyklucznia docx 24,0 2019.02.06 27
Załącznik nr 30 - szczegółowa spec.techn. - nawierzchnie zewnętrzne pdf 199,6 2019.02.06 22
Załącznik nr 31 - specyfikacja techniczna - monitoring wizyjny zewnętrzny pdf 356,8 2019.02.06 22
Załącznik nr 32 - Projektowana charakterystyka energetyczna budynku pdf 150,1 2019.02.06 23
Załącznik nr 33 - Opinia sanitarna ZPWIS pdf 334,8 2019.02.06 22
Załącznik nr 34 - Decyzja ZPWIS pdf 656,5 2019.02.06 22
Załącznik nr 35 - Postanowienie KWPSP pdf 363,8 2019.02.06 23
Załącznik nr 36 - Harmonogram rzeczowy robót pdf 132,2 2019.02.06 24
Załącznik nr 37 - wzór umowy pdf 382,4 2019.02.06 34
Załącznik nr 38 - Wykaz robót doc 35,5 2019.02.06 23
Załącznik nr 39 - Wykaz osób doc 34,5 2019.02.06 22
Załącznik nr 4 - Niewiążący wzór zobowiązania... docx 13,3 2019.02.06 22
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynal. lub braku przynal.do gr.kapit. docx 12,9 2019.02.06 22
Załącznik nr 6 - Oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia docx 13,5 2019.02.06 30
Załącznik nr 7.1 - przedmiar robót - instal.sanitarne -rob. termomodern. pdf 60,3 2019.02.06 26
Załącznik nr 7.2 - przedmiar robót - instal.sanitarne pozostałe pdf 62,8 2019.02.06 24
Załącznik nr 7.3 -przedmiar robót -monitoring wizyjny zewn. pdf 2066,6 2019.02.06 23
Załącznik nr 7.4. - przedmiar robót - rob. budowlane - termomodernizacyjne pdf 158,6 2019.02.06 24
Załącznik nr 7.5 - przedmiar robót - rob.budowlane -pozostałe pdf 121,6 2019.02.06 25
Załącznik nr 7.6. - przedmiar robót - instal.okablowania sieci teleinformat. pdf 40,9 2019.02.06 23
Załącznik nr 7.7 - przedmiar robót - instal.elektryczne -pozostałe pdf 115,1 2019.02.06 23
Załącznik nr 7.8 - przedmiar robót - instal.elektryczne - termomodernizacyjn pdf 127,6 2019.02.06 24
Załącznik nr 8 - projekt budowlany - architektura pdf 226,3 2019.02.06 23
Załącznik nr 8 - rys. 1 pdf 202,8 2019.02.06 24
Załącznik nr 8 - rys. 10 pdf 131,5 2019.02.06 24
Załącznik nr 8 - rys. 11 pdf 212,4 2019.02.06 24
Załącznik nr 8 - rys. 12 pdf 127,4 2019.02.06 23
Załącznik nr 8 - rys. 13 pdf 105,0 2019.02.06 23
Załącznik nr 8 - rys. 14 pdf 130,3 2019.02.06 22
Załącznik nr 8 - rys. 15 pdf 90,4 2019.02.06 24
Załącznik nr 8 - rys. 2 pdf 155,3 2019.02.06 22
Załącznik nr 8 - rys. 3 pdf 165,3 2019.02.06 23
Załącznik nr 8 - rys. 4 pdf 172,0 2019.02.06 23
Załącznik nr 8 - rys. 5 pdf 256,2 2019.02.06 22
Załącznik nr 8 - rys. 6 pdf 69,4 2019.02.06 24
Załącznik nr 8 - rys. 7 pdf 99,4 2019.02.06 23
Załącznik nr 8 - rys. 8 pdf 112,7 2019.02.06 23
Załącznik nr 8 - rys. 9 pdf 115,4 2019.02.06 24
Załącznik nr 8 -Informacja BIOZ pdf 46,2 2019.02.06 22
Załącznik nr 9 - projekt budowlany - instal.elektryczne pdf 109,9 2019.02.06 21
Załącznik nr 9 - rys. 1 pdf 64,8 2019.02.06 22
Załącznik nr 9 - rys. 2 pdf 116,2 2019.02.06 22
Załącznik nr 9 - rys. 3 pdf 60,4 2019.02.06 23
Załącznik nr 9 - rys. 4 pdf 85,7 2019.02.06 23
Załącznik nr 9 - rys. 5 pdf 516,0 2019.02.06 23
Załącznik nr 9 - rys. 6 pdf 243,8 2019.02.06 23
Załącznik nr 9 - rys. 7 pdf 522,6 2019.02.06 25
Załącznik nr 9 - rys. 8 pdf 175,9 2019.02.06 22
Załącznik nr 9 - rys. 9 pdf 69,9 2019.02.06 23

Pobierz wszystkie dokumenty