Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-64/19

"dostawa i montaż wyposażenia meblowego w pokoju biurowym Uczelnianego Centrum Informatyki - KC-zp.272-64/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 121,0 2019.02.05 26

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 77,8 2019.02.05 53

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,7 2019.03.11 3
JEDZ doc 79,1 2019.02.05 23
Wzór formularza oferty - dostawy doc 30,7 2019.02.05 27
Wzór umowy - dostawy doc 37,3 2019.02.05 19

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 1 - zmiany SIWZ 1 doc 269,2 2019.02.15 23
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 2 - zmiany SIWZ 2 doc 1083,0 2019.02.21 15

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 240,7 2019.02.05 23
Informacja z otwarcia ofert doc 21,1 2019.03.11 5
Rysunek krzesła pdf 29,8 2019.02.15 19

Pobierz wszystkie dokumenty