Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-58/19

"na dostawę ekranów elektrycznych - 2 sztuki oraz dostawa projektorów multimedialnych 2 sztuki dla WEAIiIB - KC-zp.272-58/19 "

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 27,6 2019.02.05 64

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) docx 57,0 2019.02.05 66

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 21,2 2019.02.05 59
JEDZ docx 66,4 2019.02.05 66
Wzór formularza oferty - dostawy docx 26,6 2019.02.05 56
Wzór umowy - dostawy doc 30,3 2019.02.05 50

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 269,8 2019.03.08 55

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (8) xml 231,7 2019.02.05 54
informacja o zmianie ogłoszenia docx 12,5 2019.03.08 51
Informacja z otwarcia ofert doc 22,1 2019.03.19 49
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 268,6 2019.03.08 51
sprostowanie docx 14,6 2019.03.12 46

Pobierz wszystkie dokumenty