Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-58/19

"na dostawę ekranów elektrycznych - 2 sztuki oraz dostawa projektorów multimedialnych 2 sztuki dla WEAIiIB - KC-zp.272-58/19 "

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 27,6 2019.02.05 15

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) docx 57,0 2019.02.05 16

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 21,2 2019.02.05 10
JEDZ docx 66,4 2019.02.05 12
Wzór formularza oferty - dostawy docx 26,6 2019.02.05 10
Wzór umowy - dostawy doc 30,3 2019.02.05 11

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (8) xml 231,7 2019.02.05 10

Pobierz wszystkie dokumenty