Szczegóły ogłoszenia

KA-2/020/2019

"Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części strychu na funkcję usługową w zakresie usług związanych z oświatą " MODELARNIA I LABORATORIUM NAUK " w ramach zadania inwestycyjnego pn. " Adaptacja części poddasza budynku 11-1 na modelarnię SKN Grow, WA, ul. Podchorążych 1, Kraków "."

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 362,7 2019.02.04 70

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 328,5 2019.02.04 80

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wykaz osób doc 39,5 2019.02.04 51
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 47,0 2019.02.04 49
Formularz ofertowy doc 155,0 2019.02.04 55
Opis przedmiotu zamówienia zip 178277,8 2019.02.04 87
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 62,5 2019.02.04 56
Projekt umowy doc 376,0 2019.02.04 63
Wykaz robót budowlanych doc 38,5 2019.02.04 62
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 35,5 2019.02.04 48

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ pdf 283,9 2019.02.15 62

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 133,0 2019.02.20 86

Pobierz wszystkie dokumenty