Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-28/19

"Usługa szkolenia podnoszącego kompetencje pracowników administracyjnych Wydziału IET w zakresie umiejętności rozwiązywania konfliktów i komunikacji, w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z307/17-00 - KC-zp.272-28/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 268,6 2019.02.01 67

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ docx 315,8 2019.02.01 64

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 258,9 2019.02.21 20
oferta_cenowa doc 282,5 2019.02.01 54
Oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu doc 278,5 2019.02.01 43
Wykaz osób doc 269,5 2019.02.01 48
Wzór wykazu usług doc 269,0 2019.02.01 44
Wzór_oświadczenia_o_spełnianiu_warunków_udziału_w_postepowaniu docx 56,7 2019.02.01 38
Wzór_umowy_-_usługi doc 310,5 2019.02.01 45
Załącznik_nr_2_do_umowy_-_Umowa_Powierzenia_przetwarzania_danych__ docx 207,9 2019.02.01 43

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 505,4 2019.02.12 41

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 503,1 2019.02.12 40

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
informacja o zmianie ogłoszenia doc 460,5 2019.02.11 37
Informacja z otwarcia ofert doc 260,2 2019.02.21 24
Ogłoszenie zmian docx 17,2 2019.02.13 35
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 502,8 2019.02.13 31

Pobierz wszystkie dokumenty