Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-28/19

"Usługa szkolenia podnoszącego kompetencje pracowników administracyjnych Wydziału IET w zakresie umiejętności rozwiązywania konfliktów i komunikacji, w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z307/17-00 - KC-zp.272-28/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 268,6 2019.02.01 86

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ docx 315,8 2019.02.01 80

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 258,9 2019.02.21 41
oferta_cenowa doc 282,5 2019.02.01 72
Oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu doc 278,5 2019.02.01 62
Wykaz osób doc 269,5 2019.02.01 66
Wzór wykazu usług doc 269,0 2019.02.01 64
Wzór_oświadczenia_o_spełnianiu_warunków_udziału_w_postepowaniu docx 56,7 2019.02.01 52
Wzór_umowy_-_usługi doc 310,5 2019.02.01 65
Załącznik_nr_2_do_umowy_-_Umowa_Powierzenia_przetwarzania_danych__ docx 207,9 2019.02.01 62

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 505,4 2019.02.12 62

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 503,1 2019.02.12 58

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
informacja o zmianie ogłoszenia doc 460,5 2019.02.11 54
Informacja z otwarcia ofert doc 260,2 2019.02.21 46
Ogłoszenie zmian docx 17,2 2019.02.13 55
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 502,8 2019.02.13 52

Pobierz wszystkie dokumenty