Szczegóły ogłoszenia

KA-2/008/2019

"Dostawa serwerów w ramach realizacji projektu pn. „Programowanie doskonałości – PK XXI 2.0. Program rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-22”, umowa nr POWR.03.05.00-00-z224/17 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego."

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 138,3 2019.02.01 92

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianach - sprostowanie pdf 67,5 2019.02.20 49

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 258,0 2019.02.01 93

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 45,5 2019.02.01 60
ESPD xml 241,0 2019.02.01 59
Formularz ofertowy doc 193,5 2019.02.01 63
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia doc 231,5 2019.02.01 54
Projekt umowy doc 164,0 2019.02.01 60
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia doc 78,5 2019.02.01 149

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ pdf 1398,3 2019.02.19 57
Sprostowanie pdf 365,1 2019.02.15 57

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 78,5 2019.03.08 44

Pobierz wszystkie dokumenty