Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.1.2019

"Budowa zintegrowanej sieci ścieżek pieszo-rowerowych w gminie Drwinia"

GMINA DRWINIA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 242,7 2019.02.01 84

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 110,8 2019.02.01 49

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja projektowa zip 202586,0 2019.02.01 74
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 119,3 2019.02.01 46
Formularz oferty doc 91,5 2019.02.01 46
Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy doc 75,5 2019.02.01 40
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 109,5 2019.02.01 43
Projekt umowy doc 575,0 2019.02.01 48
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia docx 77,5 2019.02.01 50
Wykaz robót budowlanych doc 83,5 2019.02.01 46
Wykaz osób doc 294,0 2019.02.01 44
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 120,7 2019.02.01 45

Pobierz wszystkie dokumenty