Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-40/19

"Certyfikowane szkolenia - "Oprogramowanie Autodesk Fusion 360" - KC-zp.272-40/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie_SPOŁECZNE doc 373,0 2019.01.31 52

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
oferta_cenowa doc 281,5 2019.01.31 28
Oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu doc 285,0 2019.01.31 18
wykaz osób doc 274,0 2019.01.31 24
Wzór umowy - usługi doc 310,5 2019.01.31 18
Załącznik_nr_2_do_umowy_-_Umowa_Powierzenia_przetwarzania_danych__ docx 207,8 2019.01.31 19

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach - 2 docx 511,8 2019.02.19 14
Powiadomienie o zmianach doc 506,0 2019.02.15 23

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 506,7 2019.02.13 20

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
NOWY wykaz osób doc 281,0 2019.02.19 7
NOWY Wzór umowy - usługi doc 325,5 2019.02.19 5
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert docx 505,9 2019.02.07 24
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert-2 docx 506,0 2019.02.08 26
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert-3 docx 505,9 2019.02.11 19
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert-4 doc 504,7 2019.02.15 13

Pobierz wszystkie dokumenty