Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-40/19

"Certyfikowane szkolenia - Oprogramowanie Autodesk Fusion 360 - KC-zp.272-40/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie_SPOŁECZNE doc 373,0 2019.01.31 69

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
oferta_cenowa doc 281,5 2019.01.31 37
Oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu doc 285,0 2019.01.31 25
wykaz osób doc 274,0 2019.01.31 32
Wzór umowy - usługi doc 310,5 2019.01.31 26
Załącznik_nr_2_do_umowy_-_Umowa_Powierzenia_przetwarzania_danych__ docx 207,8 2019.01.31 23

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach - 2 docx 511,8 2019.02.19 32
Powiadomienie o zmianach doc 506,0 2019.02.15 35

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 506,7 2019.02.13 31

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 263,5 2019.02.26 14
Informacja z otwarcia ofert doc 257,0 2019.02.26 23
NOWY wykaz osób doc 281,0 2019.02.19 21
NOWY Wzór umowy - usługi doc 325,5 2019.02.19 17
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert docx 505,9 2019.02.07 31
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert-2 docx 506,0 2019.02.08 34
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert-3 docx 505,9 2019.02.11 27
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert-4 doc 504,7 2019.02.15 24

Pobierz wszystkie dokumenty