Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-40/19

"Certyfikowane szkolenia - Oprogramowanie Autodesk Fusion 360 - KC-zp.272-40/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie_SPOŁECZNE doc 373,0 2019.01.31 89

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
oferta_cenowa doc 281,5 2019.01.31 54
Oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu doc 285,0 2019.01.31 40
wykaz osób doc 274,0 2019.01.31 50
Wzór umowy - usługi doc 310,5 2019.01.31 41
Załącznik_nr_2_do_umowy_-_Umowa_Powierzenia_przetwarzania_danych__ docx 207,8 2019.01.31 41

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach - 2 docx 511,8 2019.02.19 51
Powiadomienie o zmianach doc 506,0 2019.02.15 54

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 506,7 2019.02.13 50

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 263,5 2019.02.26 32
Informacja z otwarcia ofert doc 257,0 2019.02.26 43
NOWY wykaz osób doc 281,0 2019.02.19 41
NOWY Wzór umowy - usługi doc 325,5 2019.02.19 38
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert docx 505,9 2019.02.07 50
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert-2 docx 506,0 2019.02.08 51
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert-3 docx 505,9 2019.02.11 45
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert-4 doc 504,7 2019.02.15 42

Pobierz wszystkie dokumenty