Szczegóły ogłoszenia

OR.272.1.2019

"Przebudowa drogi powiatowej nr 1201O na odcinku Głubczyce - Bogdanowice (km 0+000 do km 4+440)"

Powiat Głubczycki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 161,2 2019.01.29 109

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 105,1 2019.02.06 82

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 355,0 2019.01.29 84

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
KIP_glubczyce_DP pdf 410,1 2019.01.29 79
ops techniczny dofinansowanie pdf 671,7 2019.01.29 71
Organizacja ruchu - 2.1 pdf 65096,2 2019.01.29 67
Organizacja ruchu - 2.2 pdf 24724,6 2019.01.29 61
Organizacja ruchu - 2.3 pdf 42406,0 2019.01.29 62
Organizacja ruchu - 2.4 pdf 20610,1 2019.01.29 54
Organizacja ruchu - Opis pdf 211,3 2019.01.29 105
Oświetlenie - opis techniczny pdf 11246,4 2019.01.29 65
Oświetlenie - projekt oświetlenia drogowego pdf 18252,2 2019.01.29 91
Oświetlenie - projekt zagospodarowania terenu pdf 13940,3 2019.01.29 66
Oświetlenie - Specyfikacja techniczna pdf 217,1 2019.01.29 57
Oświetlenie drogi - projekt pdf 2641,0 2019.01.29 56
PLAN SYTUACYJNY 1 297X2500 pdf 5325,5 2019.01.29 71
PLAN SYTUACYJNY 2 297X2500 pdf 1751,9 2019.01.29 61
PLAN SYTUACYJNY 3 297X1400 pdf 1188,9 2019.01.29 58
PLAN SYTUACYJNY 4 297X1400 pdf 2624,5 2019.01.29 64
PLAN SYTUACYJNY 5 297X1950 pdf 2395,0 2019.01.29 73
rys. nr 1 plan orientaczjny A3 pdf 1984,2 2019.01.29 51
rys. nr 2.1 istniejące zagospodarowanie 297x2500 pdf 2300,7 2019.01.29 55
rys. nr 2.2 istniejące zagospodarowanie 297x2500 pdf 1237,9 2019.01.29 51
rys. nr 3.1 plan sytuacyjny 297x2500 pdf 5316,2 2019.01.29 58
rys. nr 3.2 plan sytuacyjny 297x2500 pdf 1752,5 2019.01.29 50
rys. nr 3.3 plan sytuacyjny 297x1400 pdf 1185,9 2019.01.29 53
rys. nr 3.4 plan sytuacyjny 297x1400 pdf 2623,4 2019.01.29 57
rys. nr 3.5 plan sytuacyjny 297x1950 pdf 2390,4 2019.01.29 59
rys. nr 4 przekroje typowe 295x1550 pdf 1161,9 2019.01.29 64
rys. nr 4.1 przekroje typowe 297x1000 pdf 737,6 2019.01.29 55
rys. nr 5.1 profil podłużny 297x1500 pdf 861,1 2019.01.29 45
rys. nr 5.2 profil podłużny 297x1500 pdf 756,4 2019.01.29 47
rys. nr 5.3 profil podłużny 297x1500 pdf 869,3 2019.01.29 52
rys. nr 5.4 profil podłużny 297x1100 pdf 712,5 2019.01.29 50
rys. nr 6 profil podłużny kanalizacji 297x1100 pdf 780,2 2019.01.29 60
rys. nr 7.1 przekroje charakterystyczne A3 pdf 369,9 2019.01.29 54
rys. nr 7.10 przekroje charakterystyczne A3 pdf 228,7 2019.01.29 37
rys. nr 7.11 przekroje charakterystyczne A3 pdf 438,0 2019.01.29 42
rys. nr 7.12 przekroje charakterystyczne A3 pdf 445,5 2019.01.29 42
rys. nr 7.13 przekroje charakterystyczne A3 pdf 421,2 2019.01.29 46
rys. nr 7.14 przekroje charakterystyczne A3 pdf 435,5 2019.01.29 44
rys. nr 7.15 przekroje charakterystyczne A3 pdf 458,5 2019.01.29 43
rys. nr 7.16 przekroje charakterystyczne A3 pdf 446,9 2019.01.29 43
rys. nr 7.17 przekroje charakterystyczne A3 pdf 314,3 2019.01.29 42
rys. nr 7.18 przekroje charakterystyczne A3 pdf 329,4 2019.01.29 43
rys. nr 7.19 przekroje charakterystyczne A3 pdf 319,6 2019.01.29 42
rys. nr 7.2 przekroje charakterystyczne A3 pdf 316,9 2019.01.29 39
rys. nr 7.20 przekroje charakterystyczne A3 pdf 319,0 2019.01.29 40
rys. nr 7.21 przekroje charakterystyczne A3 pdf 333,9 2019.01.29 39
rys. nr 7.22 przekroje charakterystyczne A3 pdf 347,3 2019.01.29 37
rys. nr 7.23 przekroje charakterystyczne A3 pdf 336,4 2019.01.29 31
rys. nr 7.24 przekroje charakterystyczne A3 pdf 353,9 2019.01.29 33
rys. nr 7.25 przekroje charakterystyczne A3 pdf 352,5 2019.01.29 31
rys. nr 7.26 przekroje charakterystyczne A3 pdf 346,8 2019.01.29 30
rys. nr 7.27 przekroje charakterystyczne A3 pdf 362,0 2019.01.29 30
rys. nr 7.28 przekroje charakterystyczne A3 pdf 388,9 2019.01.29 30
rys. nr 7.29 przekroje charakterystyczne A3 pdf 384,7 2019.01.29 30
rys. nr 7.3 przekroje charakterystyczne A3 pdf 315,2 2019.01.29 35
rys. nr 7.30 przekroje charakterystyczne A3 pdf 380,2 2019.01.29 29
rys. nr 7.31 przekroje charakterystyczne A3 pdf 374,1 2019.01.29 28
rys. nr 7.32 przekroje charakterystyczne A3 pdf 294,1 2019.01.29 28
rys. nr 7.33 przekroje charakterystyczne A3 pdf 238,0 2019.01.29 29
rys. nr 7.34 przekroje charakterystyczne A3 pdf 351,4 2019.01.29 29
rys. nr 7.35 przekroje charakterystyczne A3 pdf 395,2 2019.01.29 29
rys. nr 7.36 przekroje charakterystyczne A3 pdf 416,4 2019.01.29 29
rys. nr 7.37 przekroje charakterystyczne A3 pdf 433,4 2019.01.29 28
rys. nr 7.38 przekroje charakterystyczne A3 pdf 417,8 2019.01.29 28
rys. nr 7.39 przekroje charakterystyczne A3 pdf 402,3 2019.01.29 27
rys. nr 7.4 przekroje charakterystyczne A3 pdf 320,1 2019.01.29 27
rys. nr 7.40 przekroje charakterystyczne A3 pdf 375,5 2019.01.29 28
rys. nr 7.41 przekroje charakterystyczne A3 pdf 199,6 2019.01.29 29
rys. nr 7.5 przekroje charakterystyczne A3 pdf 459,9 2019.01.29 29
rys. nr 7.6 przekroje charakterystyczne A3 pdf 463,0 2019.01.29 28
rys. nr 7.7 przekroje charakterystyczne A3 pdf 470,1 2019.01.29 28
rys. nr 7.8 przekroje charakterystyczne A3 pdf 446,2 2019.01.29 29
rys. nr 7.9 przekroje charakterystyczne A3 pdf 450,0 2019.01.29 34
specyfikacja techniczna pdf 2924,0 2019.01.29 46
Umowa pdf 501,1 2019.01.29 28
Załącznik nr 4.1 - przedmiar pdf 1859,3 2019.01.29 97
Załącznik nr 4.2 - przedmiar pdf 4703,1 2019.01.29 101
Załącznik nr 4.3 - przedmiar pdf 529,3 2019.01.29 81
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy doc 141,0 2019.01.29 42
Załącznik nr 2 - wykaz robot doc 114,0 2019.01.29 29
Załącznik nr 3 - wykaz osób doc 115,5 2019.01.29 34
Załącznik nr 5 - Dokumenty dotyczące przynależnościbraku przynależności do t doc 125,5 2019.01.29 33
Załącznik nr 6 - Oświadczenie wykonawcy doc 133,0 2019.01.29 39
Załącznik nr 7 - Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 115,5 2019.01.29 34
Załącznik nr 8 - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 116,5 2019.01.29 32

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 159,0 2019.02.06 45

Pobierz wszystkie dokumenty