Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-44/19

"dostawa i montaż 2 sztuk projektorów multimedialnych w salach wykładowych WWNiG nr 3 i 22 pawilonu A-1 - KC-zp.272-44/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 121,5 2019.01.29 70

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 58,2 2019.01.29 52

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,1 2019.03.06 39
JEDZ doc 79,4 2019.01.29 57
Wzór formularza oferty - dostawy doc 28,1 2019.01.29 55
Wzór umowy - dostawy doc 33,3 2019.01.29 55

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 240,7 2019.01.29 51
Informacja z otwarcia ofert doc 21,2 2019.03.05 39

Pobierz wszystkie dokumenty