Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-43/19

"dostawa 1 szt aparatu fotograficznego dla WWNiG KC-zp.272-43/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 50,5 2019.01.25 23

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 51,8 2019.01.25 26

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,8 2019.01.25 17
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 24,8 2019.01.25 17
Wzór formularza oferty doc 27,4 2019.01.25 18
Wzór umowy - dostawy doc 32,5 2019.01.25 17

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 23,0 2019.02.04 18

Pobierz wszystkie dokumenty