Szczegóły ogłoszenia

ZP/DK-03/19

"Dostawa 16 zestawów komputerowych (monitor+jednostka centralna) dla Instytutu Inteligentnych Systemów Informatycznych Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 123,9 2019.01.24 377

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 57,3 2019.01.24 146

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2019.01.24 54
Jednolity europejski dokument zamówienia xml 95,6 2019.01.24 50
Wzór oferty docx 27,3 2019.01.24 66
Wzór protokołu odbioru docx 15,9 2019.01.24 53
Wzór umowy docx 31,6 2019.01.24 56

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ docx 23,1 2019.02.13 53

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,5 2019.02.28 53

Pobierz wszystkie dokumenty