Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.5.2019

"Budowa , przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Zagórzu "

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 174,1 2019.01.24 86

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 236,7 2019.01.24 100

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
dokumentacja projektowa zip 130201,9 2019.01.24 115
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 195,9 2019.01.24 47
Formularz oferty doc 225,5 2019.01.24 52
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 246,5 2019.01.24 53
Projekt umowy doc 357,0 2019.01.24 55
SPECYFIKACJE -NIEPOŁOMICE ZAGÓRZE pdf 1298,2 2019.01.24 76
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 193,2 2019.01.24 46

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 1 doc 191,1 2019.01.28 87

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 214,0 2019.02.13 100

Pobierz wszystkie dokumenty