Szczegóły ogłoszenia

CRZP/3/2019/AEZ

"Wykonanie dokumentacji projektowej : Aktualizacja zewnętrznych sieci telekomunikacyjnych zasilających budynki C1, C2, C3 Uniwersytetu Morskiego w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87 oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych "

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 506525-N-2019 pdf 221,1 2019.01.24 23

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 540016687-N-2019 pdf 104,6 2019.01.28 10

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 528,5 2019.01.24 23

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 306,5 2019.01.24 19
2_Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 36,5 2019.01.24 17
3_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 40,0 2019.01.24 17
4_Wykaz osób doc 39,5 2019.01.24 20
5_Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej doc 38,0 2019.01.24 17
6_Dokumetacja przetargowa pdf 11700,9 2019.01.24 21
7_Wzór_umowy DOC 91,0 2019.01.24 17

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 1 pdf 607,0 2019.01.28 14

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 1 pdf 386,5 2019.01.29 10

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 570,4 2019.02.01 11

Pobierz wszystkie dokumenty