Szczegóły ogłoszenia

DPS.ZP-271-1/19

"Sukcesywne dostawy do Domu Pomocy Społecznej w Szczyrzycu produktów spożywczych - suchych"

Dom Pomocy Społecznej w Szczyrzycu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie. pdf 262,4 2019.01.23 17

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
IWZ. pdf 366,8 2019.01.23 11

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz asortymentowo-cenowy xlsx 25,8 2019.01.23 19
Formularz oferty docx 24,2 2019.01.23 15
Informacja dot. ochrony danych osobowych pdf 175,9 2019.01.23 14
Oświadczenie dotyczące bezpieczeństwa żywności i żywienia pdf 39,4 2019.01.23 14
Projekt umowy pdf 328,9 2019.01.23 16

Pobierz wszystkie dokumenty