Szczegóły ogłoszenia

S.270.2.2019

"Dostawa paliwa do pojazdów służbowych i urzadzeń Nadleśnictwa Trzebież na rok 2019"

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebież

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 278,4 2019.01.23 41

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona pdf 394,1 2019.01.23 36

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej pdf 270,6 2019.01.23 44
Formularz ofertowy dostawa paliw 2019 pdf 197,9 2019.01.23 40
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału pdf 439,3 2019.01.23 37
otwarcie ofert 30.01.19 pdf 225,8 2019.01.30 34
Wzór umowy na dostawy lub usługi pdf 163,5 2019.01.23 37

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ pdf 125,4 2019.01.28 32

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik do SIWZ pdf 725,6 2019.01.23 28

Pobierz wszystkie dokumenty