Szczegóły ogłoszenia

NA/P/24/2019

"Organizacja samolotowych wycieczek zagranicznych do Hiszpanii (Walencja), Portugalii i na Maltę dla pracowników i emerytów Politechniki Rzeszowskiej oraz członków ich rodzin w 2019 roku."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 60,1 2019.01.21 79

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 67,1 2019.01.21 35

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2019.01.21 29
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,8 2019.01.21 25
Szczegółowy opis zamówienia doc 28,4 2019.01.21 69
Umowa powierzenia wycieczki doc 91,0 2019.01.21 29
Wykaz dostaw lub usług docx 21,9 2019.01.21 35
Wykaz osób docx 22,4 2019.01.21 31
Wzór oferty na dostawy docx 31,9 2019.01.21 31
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 91,0 2019.01.21 36
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,9 2019.01.21 31

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,1 2019.01.29 55

Pobierz wszystkie dokumenty