Szczegóły ogłoszenia

NZ/01/D/N/AC/2019

"Dostawy papieru ręcznikowego, toaletowego, koszy na odpady, worków na odpady z folii z PE oraz dzierżawa dozowników do ręczników papierowych w roli ujętych w 6 zadaniach asortymentowych"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 311,8 2019.01.21 32

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) pdf 868,0 2019.01.21 36

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,0 2019.01.21 25
Formularz ofertowy doc 25,9 2019.01.21 35
Formularze asortymentowo - cenowe xls 70,5 2019.01.21 52
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,6 2019.01.21 26
Projekt umowy docx 29,4 2019.01.21 21
Projekt umowy dzierżawy - zadanie 2 doc 45,5 2019.01.21 20
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,7 2019.01.21 22

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 pdf 259,7 2019.01.28 33

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 210,1 2019.01.30 31

Pobierz wszystkie dokumenty